Sterk

door vechtsport

Glory For All - Foto Home

Zonder beweging geen groei.

Aansluiten op de behoefte…

Ik combineer graag mijn achtergrond als trainer met mijn vaardigheden als therapeut. Zie ook All For Glory.

Enkele voorbeelden:

  • Individuele training
  • Teamontwikkeling binnen bedrijfsleven of onderwijs
  • Trainingen gericht op groepsdynamiek binnen bijvoorbeeld klassen
  • Zelfvertrouwen
  • Wilskracht
  • Discipline
  • Weerbaarheid
  • Respect
  • Doorzettingsvermogen